همکاری با سازمان ها


1-هتل اسپیناس بلوار کشاورز 
2-هتل اوین
3-بیمارستان الزهرا ملاصدرا
4-بیمارستان تهران کلینیک 
5-بانک پارسیان میدان ونک 
6-بیمارستان بقیه الله 
7-دانشگاه صنعتی شریف 
8-آکادمی ملی فوتبال
9-شرکت نفت
10-نیروگاه بادی کهک
11-پارک مریم شهرک آزادی
12-پروژه موبایل و طلا پرند
13-تالار شهر قزوین
14-فرودگاه پیام کرج 
15-شرکت مرغک آبی